Ochotnicza Straż Pożarna Biszcza II

 

Odradzające się  w okresie powojennym duże zainteresowanie społeczeństwa, szczególnie wiejskiego ruchem strażackim, który wnosił nie tylko potrzebę walki z żywiołem, ale również był i jest do dzisiaj w większości – centralnym ośrodkiem życia kulturalno – rozrywkowego na wsi, a także kultywowania tradycji.

Pod koniec lat pięćdziesiątych z inicjatywy kilku mieszkańców naszej wsi Cz. Sołtysa, Jana Żymiełki, Leona Kniazia powstała 9–cio osobowa sekcja, która wchodziła w skład OSP z Biszczą I. Wyposażona została w ręczną sikawkę oraz komplet węży. Miejscem przechowywania tego sprzętu była stodoła miejscowego gospodarza P. Tychanewicza.

         Po dwóch latach działalności tj.w 1959 roku ze względu na dużą ilość chcących wstąpić w jej szeregi postanowiono utworzyć własną jednostkę OSP i rozpocząć budowę remizy. Zryw strażaków oraz części mieszkańców był bardzo duży, gdyż jesienią tegoż roku zostały wylane fundamenty pod remizę, a wczesną wiosną strażacy sami zaczęli wytwarzać cegłę w cegielni położonej na obrzeżach lasu „Baba” będącej również spółką kilku miejscowych gospodarzy oraz strażaków. Drzewo na budowę pochodziło wyłącznie od mieszkańców jako darowizna.

          Ukończenia oraz otwarcia dokonano w 1961 roku. W tym również roku z Powiatowej Komendy Straży w Biłgoraju na stan przyjęto pierwszy sprzęt mechaniczny – motopompę „Leopolidia”. Operatorami zostali strażacy Paweł Kolbuch w początkowym okresie a następnie Jan Żyła. –służyła do 1968 roku, a wymieniona została na motopompę typu: Polonia PO 3 będącą na wyposażeniu do dzisiaj.

 

       W dniu 11 października 1960 roku w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnej w Biłgoraju została zarejestrowana Nasza Jednostka z następującym składem zarządu:

Prezes                  – Czesław Sołtys

Naczelnik              – Nizio Franciszek          Sekretarz   – Żymiełko Jan

Z – ca Naczel.       – Kolbuch Paweł            Gospodarz – Nizio Piotr

Starosta                – Buła Antoni                 Członek     – Kolanica Józef

Przez pozostałe lata swojej działalności funkcję Prezesa pełnili: Tadeusz Tryka, Julian Kurzyna, a obecnie TadeuszDerylak – funkcję Naczelnika: Jan Kotulski, Władysław Zwolak, Leszek Nizio, a obecnie Bogdan Młynarz.

Od 1991 r. członkiem naszej jednostki jest  Z–ca Wójta– PrezesZarządu gminnego Związku OSP PP w Biszczy Dh. H. Kłało jest to dla nas zaszczyt, że pomimo zmiany miejsca zamieszkania nie wyrzeka się członkostwa w naszej OSP.

W roku 1997 po zmianie zarządu Jednostka postawiła sobie za cel na najbliższe lata – zakupienie samochodu pożarniczego oraz rozbudowę naszej remizy. Zrealizowaliśmy na razie w połowie nasze plany tj. od OSP w Nowej Wsi Książęcej w woj. Wielkopolskim zakupiliśmy samochód pożarniczy typu: GBA marki Mercedes – 408 na który w większości zgromadziliśmy fundusze wykonując prace społecznie użyteczne oraz dzięki Radzie Sołeckiej z Biszczy II, Panu Marianowi Tutce wywodzącemu się z naszej wsi, a obecnie zamieszkałemu w Dąbrowie Górniczej, Panu Krzysztofowi Ćwiekowi z Biszczy II oraz Zarządowi Rady Gminy Biszcza ,Pani Wójt, Przewodniczącemu Rady Gminy i wszystkim radnym, a także pracownikom Urzędu Gminy

Jednym z naszych celów była również planowana rozbudowa naszej remizy, lecz ze względu na wprowadzone w życie reformy w samorządach i nie tylko, brak jest w budżecie gminy środków na ten cel. Dokumentacja na wspomnianą rozbudowę przewiduje – przedłużenie sali, dobudowanie garażu oraz zaplecza socjalno – gospodarczego.

 

         W okresie istnienia 40 lat należy również wspomnieć o tych którzy odeszli z naszych szeregów zostawiając po sobie swój wkład w rozwój tej Jednostki, a byli to Druhowie:

Nizio Piotr; Pyda Jan; Sołtys Stanisław; Kolbuch Paweł; Tutka Wawrzyniec;

Portka Jan; Zwolak Julian; Marczak Kazimierz; Mura Antoni; Buła Antoni;

Nizio Franciszek; Nizio Andrzej; Marczak Czesław

 

W planach na przyszłość zamierzamy również poprawić wyposażenie w sprzęt:

Węże tłoczne, ssawne, rozdzielacz oraz zakupienie motopompy P 05 i radiotelefonu typu Motorolla do naszego samochodu jak również dalsze przyjmowanie młodzieży w nasze szeregi.

Obecnie czynnych członków OSP Biszczy II na dzień dzisiejszy mamy:

Babij Krzysztof; Bąk Tadeusz; Cios Jan; Ciosmak Grzegorz; Derylak Tadeusz;

Fajks Mariusz; Fedak Mariusz; Figarski Edward; Figarski Mariusz;

Kolanica Kazimierz; Kowal Krzysztof; Kłało Henryk; Kotulski Jan;

Kurzyna Julian; Kurzyna Szczepan; Łokaj Józef; Małek Mariusz;

Młynarz Adam; Mura Jan; Nizio Leszek; Olszówka Józef; Ostrowski Tomasz;

Pottka Piotr; Pudło Stanisław; Rzeźnik Andrzej; Słoma Bogusław;

Zwolak Mariusz; Zwolak Ryszard; Zwolak Władysław; Zygmunt Henryk;

Żyła Arkadiusz; Żyła Damian; Żyła Eugeniusz; Mura Grzegorz; Stępień Adam;

Dorosz Krzysztof; Cios Rafał; Żyła Przemysław;