KRONIKA

                                   Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce Biskiej

 

Jednostka OSP w Wólce Biskiej powstała w lutym 1968r. z inicjatywy mieszkańców wsi: Wólka Biska, Żary, Budziarze.

 

  1. Mura Stefan

  2. Szymanik Wincenty

  3. Senczyna Jan

  4. Maciocha Jan

  5. Kuśmierz Jerzy

  6. Cis Michał

  7. Pyć Tadeusz

  8. Wojtyło Bronisław

  9. Tworek Jan

  10. Baryła Józef

  11. Baryła Julian

  12. Skakuj Edward

 

Z pośród w/w druhów wybrany został pierwszy Zarząd OSP w składzie:

     Prezes         - Szymanik Wincenty

     Naczelnik    - Pyć Tadeusz

     Z – ca nacz .- Baryła Julian

     Skarbnik     - Mura Stefan

     Gospodarz - Baryła Józef

 

Jednostka OSP została zarejestrowana w Komendzie Powiatowej Straży Pożarnych w Biłgoraju 12 lutego 1986r. z której to otrzymała na swoje wyposażenie sprzęt gaśniczy t.j. motopompę PO – 3, M – 800 z kompletem węzy. W roku 1969 z inicjatywy Zarządu OSP rozpoczęto budowę remizy strażackiej, którą to ukończono i oddano do użytku w 1970r. Budowniczymi remizy byli strażacy i inni mieszkańcy wsi: Wólka Biska, Żary, Budziarze.

W roku 2002 jednostka OSP w Wólce Biskiej została wyposażona w samochód Gaśniczy

m – ki „ Żuk”.

Obecnie OSP w Wólce Biskiej jest jednostka typu S – 1.

Stan osobowy to 20 strażaków, członków OSP.

Jednostka OSP ma w swoim użytkowaniu:

1.      Działkę o powierzchni 0,57 ha, ogrodzona siatką drucianą.

2.      Remizo – świetlicę – jest to budynek murowany, kryty blachą.

3.      Samochód pożarniczy m – ki „ Żuk”.

4.      Motopompę PO – 3 i PO -5.

5.      Kompletne uzbrojenie dla sekcji gaśniczej.

6.      17 kpl. Mundurów wyjściowych.

7.      18 kpl. Mundurów bojowych.

 

Jednostka OSP w Wólce Biskiej działa na podstawie Statutu OSP i jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublinie jako Stowarzyszenie pod nr KRS 0000204229.

Obecny Skład Zarządu OSP w Wólce Biskiej:

 

        Prezes      - Skakuj Mariusz

        Naczelnik - Laszko Jan

        Skarbnik    - Tworek Jan

        Sekretarz  - Pyć Ireneusz

        Gospodarz - Welc Jan

        Czł. zarz.     - Kowal Zbigniew

Od powstania OSP w Wólce Biskiej funkcję Prezesa OSP pełnili druhowie:

1.      Szymanik Wincenty

2.      Cis Michał

3.      Ćwikła Kazimierz

4.      Maciocha Jan

5.      Kutryn Stanisław

6.      Tworek Jan

7.      Skakuj Mariusz - 2001r.  – pełni obecnie

 

Funkcję Naczelnika pełnili druhowie:

1.      Pyć Tadeusz

2.      Laszko Jan – 1981r. – pełni obecnie.