SKŁAD ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO OSP RP w Biszczy

 

 1. Prezes – Zbigniew Pyczko
 2. V-ce Prezes – Tomasz Kucharz
 3. V-ce Prezes – Henryk Pintal
 4. Komendant Gminny – Jan Laszko
 5. Sekretarz – Henryk Pałubski
 6. Skarbnik – Jarosław Rączka
 7. Członek Prezydium – Henryk Kłało
 8. Członek Zarządu – Kazimierz Mazurek
 9. Członek Zarządu – Eugeniusz Żyła
 10. Członek Zarządu – Henryk Soja
 11. Członek Zarządu – Mariusz Kuśmierz
 12. Członek Zarządu – Bogusław Młynarz

 

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ ZOG OSP RP

 

1.      Przewodniczący – Lucjan Dziedzicz

 

2.      V-ce Przewodniczący – Mariusz Fedak

 

3.      Sekretarz – Piotr Blicharz 

 

                               

 DELEGACI NA ZJAZD ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZOSP RP

 

 

1.      Prezes – Zbigniew Pyczko

 

 PRZEDSTAWICIELE ZOG ZOSP RP DO ZOP ZOSP RP W BIŁGORAJU

 

1.      Prezes – Zbigniew Pyczko

 

2.      Komendant Gminny – Jan Laszko

 

SKŁAD ZARZĄDU OSP RP W BISZCZY I

 

 1. Prezes – Tomasz Kucharz
 2. V-ce Prezes – Naczelnik – Jarosław Rączka
 3. V-ce Prezes – Jerzy Kuliński
 4. Z-ca Naczelnika – Jan Bryła
 5. Sekretarz – Arkadiusz Kutryn
 6. Skarbnik – Krzysztof Buła
 7. Kronikarz – Anatol Żyła
 8. Gospodarz – Eugeniusz Grabek
 9. Członek Zarządu – Dariusz Żyła